Saturday, January 26, 2013

கியூபா - வுக்குப் பிடல் காஸ்ட்ரோ கடிதம் !

பிடல் காஸ்ட்ரோ கையொப்பமிட்ட வாழ்த்து அட்டை !
                                 
கியூபா அரசின் முத்திரைத் தாளில் (Letter bad) கடிதம் - ஸ்பானிஷ் மொழியில் !

பிடல் காஸ்ட்ரோ கையொப்பமிட்ட வாழ்த்து அட்டை !

ஸ்பானிஷ் மொழி -  ஓரளவு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு !